הרשמה

 

 

מתחם זינוק, רצי האולטרא 50 ק״מ ו רצי השליחים – שמורת פורה  
נוסעים בכביש קריית גת–צומת קמה (כביש 40) ופונים מערבה ליד ק"מ 215, על פי השילוט "שמורת פורה". הפנייה אפשרית לבאים מצפון בלבד (מכיוון קריית גת) ומובילה לרחבה גדולה שממנה מתחילה דרך נחל שקמה.

מתחם זינוק, רצי 25 ק״מ – איבים 
ביו אור הנר לצומת איבים נוסעים על כביש 232, המחבר בין צומת גבעתי לצומת שער הנגב, פונים לכיוון שער הכניסה למתחם. בד ימין לפני השער נראה דרך משולטת ע״י קק״ל והמפנהלכיוון חניון איבים. יש לעקוב אחרי שלטי ההכוונה.

החלפות 
בשמורת פורה זינוק – רץ מספר 1 מזנק ורץ מספר 2 יוצא עם הרכב לנקודת ההחלפה באיבים.
באיבים נקודת החלפה – רץ מספר 2 מזנק ורץ מספר 1 יוצא עם הרכב לנקודת הסיום בחוף זיקים.

הסעים 
מחוף זיקים (נקודת הסיום) יעמדו לרשות המשתתפים אוטובוסים חזרה לחניון בשמורת פורה ואיבים.

 

 

 

 

 

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

 1. ההרשמה לתחרות באמצעות אתר האינטרנט ו/או אפליקציית אייפון ואנדרואייד.
 2. נרשם לאירוע הוא מי שנרשם במערכת וקיבל אישור במייל להרשמתו .
 3. המרוץ מוגבל לגילאי 18 ומעלה.
 4. ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה. רצים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
  חובה להציג אישור רפואי במידה ואחת משאלות השאלון הרפואי הינה ״כן״.
 5. ההרשמה למרוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 6. הנני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע.
 7. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
 8. להמארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.
 9. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.
 10. "מרחב האירוע" = כביש/שביל שסומן לריצה. הריצה במקומות שאינם כלולים במרחב האירוע הינה באחריות הרץ בלבד ואינה באחריות המארגנים.
 11. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות בקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל.
 12. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 13. קו הגמר יינעל לאחר זמן המקסימום של 7 שעות. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר, מתבקשים להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים כי הפסיקו ובמידת הצורך להתפנות לקו הסיום. לידיעתכם, צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם.
 14. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
 15. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליוןלא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספיהמארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופיבמידת האפשרבמועד אחרככל שיתאפשרובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המארגנים.
 16. תקנון זה "אירוע כוח עליוןמשמעו – כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליולרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמהשביתה או השבתהו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכתמצב חירום או פעולת טרורמתקפות טיליםפיגועיםאסונות טבעפעולות ממשלה מיוחדות וכיו"בואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירועולעניין זה "למנוע או לשבשלרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה
 17. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 45 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.
 18. אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון הרישום.
 19. מדיניות ביטולים ושינויים :
 • ביטולים יתאפשרו עד 1.5.2018 בחצות, בכתובת הדוא״ל info@desert2sea.co.il , בלבד.
  בגין ביטול ההרשמה יחויב המשתתף בדמי טיפול של 20 ש״ח.

 • ביטולים עד שבועיים מיום הרישום לא יחויבו בדמי ביטול.

 • החל מ 2.5.2018  לא יתאפשרו ביטולים מכל סיבה שהיא, למעט בעיה רפואית, בהצגת אישור רפואי בלבד אותו יש להעביר בצרוף בקשה לביטול ההרשמה לכתובת הדוא״ל info@desert2sea.co.il , לא יאוחר מ 3.5.2018  בשעה 23:00. הביטול כרוך בדמי ביטול בסך 20 ש״ח.

  תאריך אחרון להרשמה : 3.5.2018  בשעה 16:00
  מספר המקומות מוגבל !

 

 

סיום ההרשמה 3.5.2018 בשעה 16:00

פרטים עם פתיחת ההרשמה

  אולטרא
50 ק״מ
25 ק״מ שליחים
25 ק״מ * 2

(עלות למשתתף)
הרשמה
עד 24.4.2018 בחצות
 320 ש״ח  270 ש״ח  270 ש״ח
הרשמה מאוחרת
החל מ 25.4.2018 
ועד סיום ההרשמה 3.5.2018 בשעה 16:00
360 ש״ח   310 ש״ח  310 ש״ח

ראשי קבוצה המעוניינים לקבל קופון הנחה יפנו בדואל info@desert2sea.co.il