מתחילים לרוץ עוד

 

עדויות של משתתפים:

מהמדבר_לים_-_פרגון_1 מהמדבר_לים_-_פרגון_2 מהמדבר_לים_-_פרגון_3 מהמדבר_לים_-_פרגון_4